Een overzicht van de Expositie en vande Nostalgische kermis 

0109