Veenwouden
Gemeente :  Dantumadeel 
Provincie : Friesland
05 t/m 08 augustus 2020
Locatie: Parkeerterrein sportvelden
Reportage : Marco Oosterhuis 
Een kleine kermis uit Friesland

0449