Een kermis met maar liefst twee nieuwe attracties van KMG  zoals de 
Dance Mix - J.Otten-Roels en de Fire Ball - P.H.M.Stroucken

Autoscooter "Bumper Palace" -M.C.Swinkels
Boobytrap Hotel XXL - P.Albers
Dance Mix - J.Otten-Roels
Fire Ball - P.H.M.Stroucken
Hell Raiders - A.C. Elsinga
Power Dancer - M.Witte
Power Wave - M. van der Veen
X-Factory - G.de Poorter-Verwijk
Circus Race - P. Swinkels
Draaimolen - J.Welman-Stuy
Trampoline -P. Swinkels
Mini Jet - J.J.B. v.d Laan-Swinkels
0931