Stiens
Gemeente :  Leeuwarderadeel
Provincie :Friesland 
09 t/m 12 juni 2022
Locatie: Langebuorren 
Reportage : Marco Oosterhuis

0064