Grou .Boarnsterhim 

Grou 
Gemeente :  Boarnsterhim 
Provincie : Friesland
20 t/m 22 april 2018
Locatie: Halbertsmaplein
Reportage : Marco Oosterhuis
Opening van het watersport sezoen 2018

Overzicht van de kermis in Grou  ter gelegenheid van de opening van het Watersport seizoen

0504